Свободен софтуер

Свободен софтуер е термин, който се използва за компютърни програми, авторите на които дават на потребителя правото да ги изпълнява, копира, изучава, променя и подобрява.

За да бъде свободен един софтуер, лицензът му трябва да гарантира следните четири основни свободи на потребителя:

  • Свобода да използва програмата за всякакви нужди. ("свобода 0")
  • Свобода да изучава начина на работа на програмата и да я променя за собствени нужди. ("свобода 1")
  • Свобода да разпространява програмата. ("свобода 2")
  • Свобода да променя програмата и да публикува променената версия. ("свобода 3")


За да бъдат осигурени свободи 1 и 3 е необходим достъп до изходния код на програмата.

За една компютърна програма казваме, че е свободна (свободен софтуер), когато потребителят получава тези четири свободи заедно с програмата.

Съществуват различни лицензи, които дават на потребителя тези свободи. Най-популярните са GNU General Public License (GNU GPL) и BSD License. Лицензното споразумение GNU GPL, за разлика от BSD License, не само предоставя тези четири свободи, но и ги защитава – налага единственото ограничение всички производни програми да са също свободен софтуер, лицензиран под GNU GPL. И двата лиценза се използват от много софтуер, например GNU GPL се използва в най-популярната свободна операционната система GNU/Linux, а BSD License – във FreeBSD.

Подобни свободи, но предназначени за документация и друга форма на знания, се дават от GNU Free Documentation License (GNU FDL). Материалите в тази енциклопедия са публикувани при условията на GNU FDL.