Микроинвест

Микроинвест е българска софтуерна компания, разработваща главно финансово-счетоводни продукти, ориентирани към средни и малки предприятия.

Микроинвест е основана през 1995 г., но се определя сама като приемник на създаденото през 1984 г. държавно предприятие ППП „Микроинвест“.

В края на 90-те стартира разработката на редица програмни продукти, във и извън сферата на счетоводния софтуер. Микроинвест разработва системи на мобилните и пейджинг оператори, продукти за обработка на специфични бази от данни, тренажори за обучение на персонала в топлоелектрическите централи и други.

През 1997 г. Микроинвест, със своя продукт „Офис Пакет“, става носител на Златен медал на Есенния Международен технически панаир Пловдив за най-добра българска интелектуална разработка. През 2000 година фирмата завоюва отново Златен медал на Пролетния пловдивски панаир с пакет обучаващи програми. Трети Златен медал е връчен през 2001 година за продукта „Офис във Вашата длан“, базиран на мобилни устройства с PalmOS.