Текстов редактор

Текстовите редактори са компютърни програми, предназначени за създаване и редактиране на текстови файлове. Най-простите текстови редактори позволяват разглеждането на файловете на екрана, печат на принтер, търсене и замяна на думи и др. Типични представители на този тип редактори са вградените в операционните системи текстови редактори.

Най-опростения и много често използван вариант на текст е неформатиран ASCII текст. Файлът, който съдържа такъв текст представлява поредица от байтове представляващи по един символ. Всеки ред завършва с контролен символ или комбинация от контролни символи. Основна разлика между текстовите редактори под Windows и Linux е краят на ред, като в Linux се използва символ с ASCII код 13, а в Windows - комбинацията от символи с кодове 13 и 10. Това е често срещана причина потебителите на Windows да не виждат добре текст писан под Linux и обратно. За решаване на проблема под Windows, може да се използва вградената програма WordPad. Трябва да се има предвид, че след запис на файл с WordPad, за край на ред пак се използва стандартната за Windows комбинация 13, 10.

Редакторите с повече функции включват, например, оцветяване на думите в различни цветове, сортиране на текста по редове, шаблони, конвертиране между различните кодировки и др. Този тип редактори са предназначени предимно за писане на изходни (сорс) кодове на различни езици за програмиране (Delphi, C и др.), създаване и редактиране на мрежови страници (HTML, PHP, Perl). Типични представители на този тип редактори за операционната система Windows са: SciTE, UltraEdit, MultiEdit и NoteTab, Notepad++. Типични редактори за ГНУ/Линукс са Emacs, VIM, pico, nano и gEdit.

Други текстови редактори имат функции, улесняващи форматирането на текстовете, вмъкване на графики, формули, таблици и мултимедийни обекти. Тези редактори най-често се наричат текстови процесори и служат за създаване на най-разнообразни видове документи, от обикновено писмо до официални документи. Типични примери за такива редактори са Microsoft Word (за Windows) и OpenOffice (за Windows, Linux, Mac OS и др.).